XII Konferencja
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

z okazji
Światowego Dnia Gruźlicy

Gruźlica u dzieci i osób w podeszłym wieku

pod patronatem Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii
prof. dr hab. n. med. Teresy Jackowskiej
oraz
Konsultanta Krajowego ds. Geriatrii
prof. dr hab. n. med. Tomasza Kostki

 

Rejestracja

 

     

   

 

 

 
 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker